Adanalılar Hedef Değil Sonuç Görmek İstiyor

Adanalılar Hedef Değil Sonuç Görmek İstiyor

Adanalılar Hedef Değil Sonuç Görmek İstiyor

Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Adana ilimizin “Aladağ, İmamoğlu, Tufanbeyli, Saimbeyli, Yüreğir ve Ceyhan” ilçelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yıllardır tamamlanmayan projelerin neden bir türlü tamamlanmadıklarının gerekçesini öğrenmek için Bakanlığa verdiği soru önergesine gelen cevabı Adanalılarla paylaşmak için açıklamalarda bulundu.

  

“Aladağ” ilçesinde yapımı tamamlanan gölette suyun dağıtımına yönelik alt yapı işlemlerinin henüz tamamlanmamıştır. Tamamlanması halinde 20 bin dönüm alan sulama imkânına kavuşacaktır. Suyun dağıtımına yönelik alt yapı çalışmaları ne zaman tamamlanacağı, bununla ilgili bir tarih verebilir misiniz?

 

Bakanlık, Adana İli Aladağ ilçesinde “Aladağ Kasımlı Barajı Sulaması” ile 8.900 dekar zirai alanın sulanması sağlanacaktır. Söz konusu gölette ilk kez 31.12.2019 tarihinde su tutma süreci başlamıştır. Ayrıca mevcut durumda 1.150 dekar arazi sulamaya hazır hale getirilmiştir. Ancak söz konusu iş %20 keşif artışı içerisinde tamamlanamadığından tasfiye edilecek olup, kalan kısımlar için 2021 yılına “Aladağ Kasımlı Baraj Sulaması İkmal inşaatı” teklif edilerek imalatların tamamlanacağını belirtmiştir.

 

“İmamoğlu” ilçesinde “Yedi Göze Barajı” ne zaman tamamlanarak sulamada kullanılabilir hale getirilecektir?

 

Bakanlık; İmamoğlu Sulamaları ile Adana İlinde toplam 1.066.800 dekar arazi sulanacaktır. Su kaynağı olan Yedi Göze Barajı’nda 2010 yılından beri su tutularak işletme yapılmaktadır. Bugüne kadar 26.230 da arazi sulamaya açılmış olup, 522.920 da arazide inşaat ve 142.150 da arazi için ise inşaat işi ihale süreci devam etmektedir. Ayrıca 375.500 da’lık ek sahanın da planlama çalışmaları tamamlanmış olup, projelendirme çalışmaları yapılacaktır.

 

“Tufanbeyli” ilçesinde pancar kotası düşürülerek üretici neden mağdur edilmiştir? “Pancar kotasının arttırılması” yönünde Bakanlık olarak bir adım atılacak mıdır? diyerek sorduğu soruya ise:

 

4634 sayılı Şeker Kanunu gereği, kotalar şirketlere tahsis edilmektedir. Şirketler veya fabrikalar da kendilerine tahsis edilen pancar şekeri kotalarının üretim/arz garantisi için gerekli olan §eker pancarı münavebe şartlarına uygun olarak üreticilerle sözleşme düzenlenmek suretiyle temin etmektedirler. Tufanbeyli İlçesi özelleşen Elbistan Seker Fabrikasının ekim sahası içerisinde yer almaktadır. Özelleştirme şartları gereği fabrikanın 5 yıl boyunca üretim yapma ve ileticilerle sözleşme imzalama zorunluluğu bulunmaktadır.  Fabrika 2019/2020 pazarlama yılında 27 çiftçi ile sözleşme imzalayarak 1.000 dekar ekim yaptırmıştır. 2020/2021 pazarlama yılında ise 65 çiftçi ile sözleşme imzalayarak 4.280 dekar ekim yaptırıldığını belirtmiştir.

 

“Saimbeyli” ilçesinde kuraklıktan dolayı tohum kalitesi düştü. Bakanlık olarak “hibe tohum desteğinde” bulunacak mısınız? sorusuna ise Bakanlık,

 

Bitkisel üretimin en önemli girdilerinden olan tohumluğun maliyetinin yurt içi tohum üretiminin yetersiz olduğu türlerde üretimin arttırılması, verim ve kalite bakımından en gelişmiş standartların yakalanması ve üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla 2005 yılından itibaren sertifikalı tohum kullanım desteği verilmektedir. Bu kapsamda bugüne kadar Ülke genelinde 1,4 Milyar TL destekleme ödemesi yapılmıştır. Sertifika tohum kullanım desteklerinde 2020 üretim yılı birim destek miktarlarında %100’e varan artırıma gidildiğini açıklamıştır.

 

“Yüreğir” ilçesinde organik ve iyi tarım uygulamalarında “münavebenin kaldırılması” ve desteklerin artırılması için yeni bir uygulamanız olacak mıdır? Sağlıklı ve besin kalitesi yüksek ürün elde etmek, doğaya zarar vermemek şartıyla gelecek nesilleri korumak, kimyasal maddelerin zararlarının insan, çevre ve hayvanlar üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerden korunmak, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısını iyileştirilmek, toprakta organik madde miktarını artırmak, daha fazla su tutmasını sağlamak, toprağın verimliliğini yükseltmek, yabancı otlar ye hastalık - zararlılarla mücadele etkinliğini artırmak amacıyla; 2018 üretim yılından başlamak üzere, örtü altı üretimler ve çeltik üretimi hark olmak üzere bitkisel üretim desteklemelerinden yararlanmada münavebe şartı getirilmiştir. 2020 Yılı Bitkisel Üretim Desteklemeleri için de sürdürülecektir. İyi tarım uygulamaları ye organik tarım faaliyetlerinde gönüllülük esas olup, üreticiler çevre ye insan dostu üretim tekniklerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla desteklenmektedir. Ayrıca, organik tarım ve iyi tarım uygulamaları desteklemelerinden yararlanan üreticiler aynı zamanda mazot-gübre, alan bazlı tarımsal desteklemeler ile diğer tarımsal amaçlı desteklemeler ve kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programlarından da faydalanabilmektedirler.

 

“Ceyhan” ve bağlı köylerin, tamamının sulama imkânlarından yararlanacağı bir tarih planlamanız var mıdır? sorusuna Bakanlığın verdiği cevapta ise:

 

Ceyhan İlçesi sınırları içinde yer âlân tarım alanlarının büyük bir bölümü Aslantaş Barajı Sulamaları ile sulanmakta olup, inşaat çalışmaları yürütülen İmamoğlu Sulaması ile Ceyhan ilçesinin,  İmamoğlu mücavir tarım alanların da sulanması sağlanacaktır.  Ceyhan ilçesi sınırları içerisinde yürütülmekte olan mevcut bir planlama çalışması bulunmamaktadır. Ancak işletme halinde olan, Ceyhan ilçesi tarım arazilerine de hizmet eden “Aslantaş Barajı ve Sulamasını” rehabilitasyonuna yönelik 2021 yılında planlama “Aslantaş Barajı ve Sulaması” ihalesinin yapılarak mevcut açık kanal sulama şebekesinin basınçlı borulu sulama sistemine dönüştürülmesi ye ilave ek sulama alanlarının etüt edilerek su potansiyeli ölçüsünde sulama sahasına dâhil edilmesi hedeflenmekte olduğu belirtilmiştir.

 

Adana Milletvekili İsmail Koncuk, “Adana ilimizin sorunlarını çözmek adına verdiğim soru önergelerine Tarım ve Orman Bakanlığının vermiş olduğu cevaplar vatandaşlarımızı tatmin etmekte midir?” diyerek sözlerine son verdi.

Administrator
Admin
Supervisor
-

Bölgesel Haberler

Yazarlarımız

Son Eklenen

Site Tag